Bão số 13 Vamco giật cấp 11 đã vào Quảng Bình, Hà Tĩnh gây mưa to gió giật

Vị trí và đường đi bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top