Bão Podul tiếp tục mạnh thêm, sẵn sàng các phương án ứng phó

Vị trí và hướng đi của bão Podul. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Podul. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Podul. Ảnh: NCHMF
Lên top