Bão nhiều và dồn dập hơn từ nay đến cuối năm, còn bao nhiêu cơn bão?

Lên top