Bao giờ xuất hiện mưa sao băng đẹp nhất năm 2020 tại Việt Nam?

Mưa sao băng Geminids khi đạt cực điểm trên bầu trời đêm trên ngọn hải đăng Tokarevsky ở mũi Egersheld trên đảo Russky ở biển Nhật Bản vào ngày 13 tháng 12 năm 2017. Ảnh: Getty Images.
Mưa sao băng Geminids khi đạt cực điểm trên bầu trời đêm trên ngọn hải đăng Tokarevsky ở mũi Egersheld trên đảo Russky ở biển Nhật Bản vào ngày 13 tháng 12 năm 2017. Ảnh: Getty Images.
Mưa sao băng Geminids khi đạt cực điểm trên bầu trời đêm trên ngọn hải đăng Tokarevsky ở mũi Egersheld trên đảo Russky ở biển Nhật Bản vào ngày 13 tháng 12 năm 2017. Ảnh: Getty Images.
Lên top