Báo động an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Biểu đồ mức độ căng thẳng về nước các lưu vực sông trong mùa khô. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Biểu đồ mức độ căng thẳng về nước các lưu vực sông trong mùa khô. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Biểu đồ mức độ căng thẳng về nước các lưu vực sông trong mùa khô. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Lên top