Bão Conson sắp vào Biển Đông, quân đội huy động hơn nửa triệu quân ứng phó

Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: VNDMS.
Lên top