Bão "chồng" bão, lũ kép dị thường và kỷ lục nắng nóng liên tiếp xảy ra

Lên top