Bão Choi-wan ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ gây mưa

Lên top