Báo cáo môi trường "gần đây nhất" trùng số liệu 2005, Bộ Tư pháp nói gì?

Khoảng vài ngày trở lại đây, chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém. Ảnh: Tô Thế
Khoảng vài ngày trở lại đây, chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém. Ảnh: Tô Thế
Khoảng vài ngày trở lại đây, chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém. Ảnh: Tô Thế
Lên top