Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác

Lên top