Áp thấp nhiệt đới vẫn chưa suy yếu, liệu có khả năng mạnh lại thành bão?

Vị trí của áp thấp nhiệt đới lúc 16h ngày 12.9. Ảnh: VNDMS.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới lúc 16h ngày 12.9. Ảnh: VNDMS.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới lúc 16h ngày 12.9. Ảnh: VNDMS.
Lên top