Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dông gió lớn trọng điểm ở những tỉnh nào?

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Lên top