Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 áp sát Biển Đông, khả năng mạnh lên

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm DỰ báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm DỰ báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm DỰ báo KTTV Quốc gia.
Lên top