Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp mạnh thành bão số 3

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Lên top