Áp thấp kết hợp gió mùa gây mưa tiếp tục gây mưa cho Nam Bộ trong ngày

Áp thấp kết hợp gió mùa tiếp tục gây mưa cho Nam Bộ trong ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Áp thấp kết hợp gió mùa tiếp tục gây mưa cho Nam Bộ trong ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Áp thấp kết hợp gió mùa tiếp tục gây mưa cho Nam Bộ trong ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top