Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới Kajiki, lốc xoáy hoành hành miệt Thứ

Lên top