Ẩn họa từ những núi rác thải xây dựng

Rác thải xây dựng được đổ trộm tại khu đất dịch vụ xã An Khánh, Hoài Đức. Ảnh: TN
Rác thải xây dựng được đổ trộm tại khu đất dịch vụ xã An Khánh, Hoài Đức. Ảnh: TN
Rác thải xây dựng được đổ trộm tại khu đất dịch vụ xã An Khánh, Hoài Đức. Ảnh: TN
Lên top