Alumin Nhân Cơ Đắk Nông 2 sự cố nghiêm trọng/tháng: Lỗi do thời tiết?

Nước chảy ra suối có màu đỏ khác thường. Ảnh: PV
Nước chảy ra suối có màu đỏ khác thường. Ảnh: PV
Nước chảy ra suối có màu đỏ khác thường. Ảnh: PV
Lên top