AirVisual: "Chúng tôi đang nhận nhiều tin nhắn tiêu cực trên Facebook"

Thông tin trả lời chính thức của AirVisual về lý do vì sao ứng dụng và Facebook Fanpage của AirVisual không thể truy cập từ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Thông tin trả lời chính thức của AirVisual về lý do vì sao ứng dụng và Facebook Fanpage của AirVisual không thể truy cập từ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Thông tin trả lời chính thức của AirVisual về lý do vì sao ứng dụng và Facebook Fanpage của AirVisual không thể truy cập từ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Lên top