600 tấn chất thải rắn y tế phát sinh tại bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.
Lên top