60% tỉnh thành Việt Nam không còn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật

Cá thể gấu đang chờ được cứu hộ. Ảnh: ENV cung cấp
Cá thể gấu đang chờ được cứu hộ. Ảnh: ENV cung cấp
Cá thể gấu đang chờ được cứu hộ. Ảnh: ENV cung cấp
Lên top