35 năm Công ước Vienna: Hành trình bảo vệ tầng ô-dôn vì sự sống

Hành trình 35 năm bảo vệ “lá chắn” của hành tinh vì tương lai nhân loại. Nguồn: Bộ TNMT
Hành trình 35 năm bảo vệ “lá chắn” của hành tinh vì tương lai nhân loại. Nguồn: Bộ TNMT
Hành trình 35 năm bảo vệ “lá chắn” của hành tinh vì tương lai nhân loại. Nguồn: Bộ TNMT
Lên top