3 quan niệm sai lầm về nhật thực và "sự thật" về hiện tượng kỳ thú này

Nhật thực hình khuyên. Ảnh: Jimmy Westlake.
Nhật thực hình khuyên. Ảnh: Jimmy Westlake.
Nhật thực hình khuyên. Ảnh: Jimmy Westlake.
Lên top