2 tấn cá chết, nổi trắng hồ Thạc Gián - Đà Nẵng

Cá chết trắng tại hồ Thạc Gián, nơi ông Dũng "lò vôi" từng đề xuất giúp Đà Nẵng xử lý nướci. Ảnh: BĐ
Cá chết trắng tại hồ Thạc Gián, nơi ông Dũng "lò vôi" từng đề xuất giúp Đà Nẵng xử lý nướci. Ảnh: BĐ
Cá chết trắng tại hồ Thạc Gián, nơi ông Dũng "lò vôi" từng đề xuất giúp Đà Nẵng xử lý nướci. Ảnh: BĐ
Lên top