2 cơn áp thấp nhiệt đới nối đuôi nhau vào Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

Vị trí và đường đi của 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top