150.000 mét khối nước rỉ rác trong nắng nóng bốc mùi ảnh hưởng đến dân

Còn 150.000 mét khối nước rỉ rác ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Hà Phương
Còn 150.000 mét khối nước rỉ rác ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Hà Phương
Còn 150.000 mét khối nước rỉ rác ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Hà Phương
Lên top