14,4 độ C có phải là nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ trước tới nay?

Lên top