1 ngày có hơn 9.000 tấn rác, bài toán không dễ giải của TPHCM

Thu gom rác thải tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Thu gom rác thải tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Thu gom rác thải tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Lên top