Khoảnh khắc cuối của Ngài Ted thân thiện trên cương vị Đại sứ Mỹ ở Việt Nam