Việc khắc lên bia đá này nhằm mục đích “tôn vinh sự học, tôn vinh những người đỗ đạt, thành đạt. Đây còn là cách giáo dục lớp trẻ phải chịu khó học, nhìn các lớp trước mà học. Bởi vậy, từ ngày xây dựng bia đá cho tới nay, số lượng các học sinh được giấy khen của nhà trường ngày càng tăng, điển hình như năm học 2016 - 2017 có 85 em được giấy khen”, ông Vũ Văn Tiếp (62 tuổi) – Trưởng họ phái 5 họ Vũ đời thứ 15 chia sẻ.

Họ Vũ phái 5 khắc tên con em đỗ đạt lên bia đá.
Trước đó, trong thời kỳ phong kiến, cụ tổ phái 5 họ Vũ tên là Vũ Quốc Hy (hiệu Phấn Nghĩa), đỗ Hương Cống và được bổ nhiệm làm Tri phủ Lạng Giang. Đến đời thứ 2, con trưởng của cụ cũng đỗ đạt và được bổ nhiệm làm Tri huyện Trung Sơn.

Từ đó, đến nay, họ Vũ đã trải qua 18 đời phái 5 họ Vũ với 165 hộ gia đình hiện định cư ở thôn Phương Khê.

Media

Xem thêm