Tâm sự của chủ vườn chấp nhận chịu lỗ, đập bỏ hàng trăm chậu hoa tết tại công viên 23/9:

Media

Xem thêm