Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Lên top