Gần 400 lao động ở Trấn Yên phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lên top