Vĩnh Phúc: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho công nhân

Đồng chí Trịnh Hoàng Hoa – Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Xuyên - cùng cán bộ CĐCS xã Sơn Lôi tới vận động chủ nhà trọ. Ảnh: Kim Phương
Đồng chí Trịnh Hoàng Hoa – Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Xuyên - cùng cán bộ CĐCS xã Sơn Lôi tới vận động chủ nhà trọ. Ảnh: Kim Phương
Đồng chí Trịnh Hoàng Hoa – Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Xuyên - cùng cán bộ CĐCS xã Sơn Lôi tới vận động chủ nhà trọ. Ảnh: Kim Phương
Lên top