Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Ngô Thị Hiền.
Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Ngô Thị Hiền.
Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Ngô Thị Hiền.
Lên top