Vĩnh Phúc: Trao quà hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng công đoàn cơ sở Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Quốc Hương.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng công đoàn cơ sở Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Quốc Hương.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng công đoàn cơ sở Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Quốc Hương.
Lên top