Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Vĩnh Phúc: Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tới công nhân lao động

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, BCH CĐ Công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoà.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, BCH CĐ Công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoà.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, BCH CĐ Công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoà.
Lên top