Vĩnh Phúc: Trao bằng khen cho 2 công nhân có thành tích xuất sắc

Bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 4 từ trái qua) trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tới công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 4 từ trái qua) trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tới công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 4 từ trái qua) trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tới công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top