Vĩnh Phúc: Tổng kết hoạt động công đoàn huyện Tam Dương

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh tới các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thuỳ Trang
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh tới các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thuỳ Trang
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh tới các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top