Vĩnh Phúc: Thỏa thuận hợp tác mua sữa ưu đãi cho đoàn viên công đoàn

Toàn cảnh buổi lễ ký kết thoả thuận. Ảnh: Trương Hạnh.
Toàn cảnh buổi lễ ký kết thoả thuận. Ảnh: Trương Hạnh.
Toàn cảnh buổi lễ ký kết thoả thuận. Ảnh: Trương Hạnh.
Lên top