Vĩnh Phúc: Thêm thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Nguyễn Lan
Đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Nguyễn Lan
Đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Nguyễn Lan
Lên top