Vĩnh Phúc: Tết Sum vầy ý nghĩa cho CNVCLĐ huyện Tam Dương

Các đội thi gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Thu Trang
Các đội thi gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Thu Trang
Các đội thi gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: Thu Trang
Lên top