Vĩnh Phúc: Tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Đoàn công tác số 1 do bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn nghe báo cáo tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên. Ảnh: Nguyễn Thêm
Đoàn công tác số 1 do bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn nghe báo cáo tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên. Ảnh: Nguyễn Thêm
Đoàn công tác số 1 do bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn nghe báo cáo tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên. Ảnh: Nguyễn Thêm
Lên top