Vĩnh Phúc: Tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Công đoàn

Giảng viên là cán bộ ở Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt, phổ biến các kiến thức tại hội nghị. Ảnh: Bích Ngọc - Hà Minh
Giảng viên là cán bộ ở Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt, phổ biến các kiến thức tại hội nghị. Ảnh: Bích Ngọc - Hà Minh
Giảng viên là cán bộ ở Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt, phổ biến các kiến thức tại hội nghị. Ảnh: Bích Ngọc - Hà Minh
Lên top