Vĩnh Phúc: Tập huấn đội ngũ cộng tác viên Công đoàn

Ban tổ chức khen thưởng các học viên có phần thể hiện tốt trong các hoạt động tương tác tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn
Ban tổ chức khen thưởng các học viên có phần thể hiện tốt trong các hoạt động tương tác tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn
Ban tổ chức khen thưởng các học viên có phần thể hiện tốt trong các hoạt động tương tác tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn
Lên top