Vĩnh Phúc: Tặng quà công nhân lao động làm việc “3 tại chỗ”

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Công ty TNHH Solu-M Vina. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Công ty TNHH Solu-M Vina. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Công ty TNHH Solu-M Vina. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top