Vĩnh Phúc: Sôi nổi giải thể thao công nhân viên chức lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành ủy Vĩnh Yên, huyện ủy Yên Lạc, Công ty CP thép Việt Đức  tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành ủy Vĩnh Yên, huyện ủy Yên Lạc, Công ty CP thép Việt Đức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành ủy Vĩnh Yên, huyện ủy Yên Lạc, Công ty CP thép Việt Đức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Lên top