Vĩnh Phúc: Ra mắt công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cosonic Việt Nam

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cosonic Việt Nam. Ảnh: Trương Hạnh.
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cosonic Việt Nam. Ảnh: Trương Hạnh.
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cosonic Việt Nam. Ảnh: Trương Hạnh.
Lên top