Vĩnh Phúc: Ra mắt công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Osum

Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Osum.
Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Osum.
Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Osum.
Lên top