Vĩnh Phúc: Nhiều hộ cam kết giảm giá nhà trọ 20-50% cho công nhân

Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn thể chính quyền phường Khai Quang vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn với người lao động. Ảnh: Trương Hạnh.
Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn thể chính quyền phường Khai Quang vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn với người lao động. Ảnh: Trương Hạnh.
Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn thể chính quyền phường Khai Quang vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn với người lao động. Ảnh: Trương Hạnh.
Lên top